Garantiebepalingen - Monoblock Airconditioners zonder buitenunit
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Volledige garantie bij levering en montage van een monoblock airco door ons zusterbedrijf Hugro Services B.V.

Wij geven op alle monoblock airco’s de bij (Europese) wet geregelde 2 jaar garantie en de daarbij behorende service, tenzij met u vooraf anders is overeengekomen. Deze garantie geldt zowel op het apparaat zelf, als op de door ons uitgevoerde montage/installatie. Uiteraard geldt dat in geval van oneigenlijk gebruik van het apparaat of door u opzettelijk veroorzaakte schade aan het apparaat, deze garantie geheel of gedeeltelijk komt te vervallen.

Wij dragen zorg voor het juiste vervoer van de monoblock airco (altijd rechtopstaand, nooit liggend!) en een juiste montage/installatie. Bovendien leveren wij altijd fabrieksnieuwe monoblock airco’s tenzij vooraf anders is vermeld of met u is overeengekomen. Desondanks kan het voorkomen dat er, al dan niet af fabriek, een mankement aan het apparaat is die binnen de garantiebepaling valt, en die wij vooraf of tijdens de aflevering of oplevering zelf niet hebben constateren, maar op basis van gebruik door uzelf naar boven is gekomen. Wettelijk gezien bent u dan verplicht om binnen 24 uur na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan zullen wij kosteloos zorgdragen voor reparatie. Wij komen dan desgewenst kosteloos bij u thuis om de reparatie te verrichten en dragen zorg voor dat het apparaat weer correct werkt en op de juiste wijze is gemonteerd.

 

Carry-in garantie bij levering van een monoblock airco in combinatie met dat de montage/installatie door uzelf wordt verzorgd.

Wij geven op alle monoblock airco’s de bij (Europese) wet geregelde 2 jaar garantie en de daarbij behorende service, tenzij met u vooraf anders is overeengekomen. Deze garantie geldt voor het apparaat, echter niet op de uitgevoerde montage/installatie indien u deze zelf verzorgt of laat verzorgen door derden.

Uiteraard geldt dat in geval van oneigenlijk gebruik van het apparaat, of door u opzettelijk veroorzaakte schade aan het apparaat, dan wel schade of storing aan het apparaat welke veroorzaakt is door een onjuiste vervoersmethode (altijd rechtop staand, nooit liggend!!) of een onjuiste montage/installatie van het apparaat, de garantie op het apparaat zelf geheel of gedeeltelijk komt te vervallen.

Hugro Technics B.V. levert altijd fabrieksnieuwe monoblock airco’s tenzij vooraf anders is vermeld of met u is overeengekomen. Desondanks kan het voorkomen dat er, al dan niet af fabriek, een mankement aan het apparaat is die binnen de garantiebepaling valt, en die wij vooraf of tijdens de aflevering zelf niet hebben constateren, maar op basis van gebruik door uzelf naar boven is gekomen. Wettelijk gezien bent u dan verplicht om binnen 24 uur na constatering van het gebrek melding bij ons hierover te maken. Indien het gebrek binnen de garantiebepaling valt, dan zullen wij kosteloos zorgdragen voor reparatie.

Reparaties voeren wij echter uit in onze werkplaats te Apeldoorn. U draagt er derhalve zelf zorg voor dat het defecte apparaat bij ons in Apeldoorn ter reparatie wordt aangeboden.

Indien het uw wens is dat wij bij u op locatie de reparatie uitvoeren, dan zullen wij de hieraan verbonden kosten in rekening brengen nadat wij deze vooraf aan u hebben medegedeeld.

 

Retourneren van een door u aangeschafte monoblock airco bij Hugro Technics B.V.:

Wilt u de bij Hugro Technics B.V. gekochte monoblock airconditioner retourneren?

Dat kan uitsluitend in geval het een nog ongebruikt apparaat betreft en deze wordt aangeboden in de originele, gesloten verpakking. Tevens dient het vervoer uitsluitend rechtop (dus staand) plaats te vinden, nooit plat liggend, in welk geval wij de retourzending zullen weigeren.

Retourneren kan uiterlijk binnen 14 dagen na aflevering en melding vooraf is verplicht.

Het is niet mogelijk een reeds geïnstalleerde monoblock airco retour te sturen.